Packing Machinery

Packing Machinery

UCHIDA, TIANCHERNG, FUJI IMPULSE, NAIGAI, STRAPACK…

26/12/2014

UCHIDA

 

 

Tapit_W2stand   TAPIT_WII+

Máy bó UCHIDA dùng được cả loại giấy, băng trong(in được tên Công ty), băng mờ với 3 kích cỡ khác nhau 20mm, 30mm, 50mm. Máy bó chạy với tốc độ tối đa bó được 26 sản phẩm trên phút.

Máy bó của UCHIDA chuyên dùng trong các Công ty dược phẩm, thực phẩm, nước giải khát, in ấn, v.v..

 

TIANCHERNG

Tian Cherng's main products includes Carton Sealers, Carton Erectors, Pallet Wrapping Machine, Strapping Machine, Sealing and Shrink Machine, Bagging Machine, Sealing Machine...

Strapping MachineTC-8560A

 

FUJIIMPULSE

Vacuum  Sealingv-301-web

V-301/V-301…

may-dong-goi

may-dong-goi

V-300R-35

may-dong-goi

may-dong-goi

V-300/V-300…

may-dong-goi

may-dong-goi

V-402/V-402…

may-dong-goi

may-dong-goiFIV-400R-35…

 

may-dong-goi

may-dong-goi

 

Wrapping machine Tapit_W2stand Strapping Machine TC-8560A TAPIT_WII+

DMCA.com Protection Status