Kềm Fujiya

Fujiya được thành lập vào năm 1923, bởi người sáng lập Saichiro Michimoto,đánh dấu kỷ niệm lần thứ 92 trong năm nay. Tôi đặt “QUẢN LÝ TRIẾT LÝ”, “TẦM NHÌN” và “SỨ MỆNH” trong suy nghĩ của tôi, Tôi muốn tạo ra một Fujiya mới hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập, trong khi tiếp tục danh tiếngvà truyềnthống tuyệt vời của nó. Khi thực hiện “QUẢN LÝ TRIẾT LÝ”, “TẦM NHÌN” và “SỨ MỆNH” , tôi sử dụng các tiêu chuẩn như những gì chúng tôi cam kết.

Kềm Cắt Nhựa, Kềm Cắt, Kềm Mũi Dài,Mỏ Lếch

kim-cat-tieu-chuan-fujiya-60s-125-1491910254-0428425-ad6fcdf2fdf215721a8e9d8ca15c3eec

DMCA.com Protection Status