Thiết bị nhà xưởng

Hiệu suất cao, hoạt động hiệu quả, chi phí thấp và vận hành máy tự động là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Máy công nghiệp, thiết bị hỗ trợ sản xuất, AGV tự động và hệ thống xử lý vật liệu sẽ được tích hợp và ngày càng tự động hơn . Ví dụ, tốc độ thấp, độ rung thấp, tỷ lệ NG giảm…
Hệ thống sản xuất linh hoạt – Chúng tôi đưa ra hướng quản lý hệ thống lý dữ liệu sản xuất theo nhu cầu và nguồn cung cấp được cung cấp từ mỗi khách hàng và nhận ra nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi tư vấn theo nhu cầu riêng của từng khách hàng.

DMCA.com Protection Status