GIẢI PHÁP ÁNH SÁNG SIGMAKOKI

GIẢI PHÁP ÁNH SÁNG SIGMAKOKI

“Các giải pháp ánh sáng cho cuộc sống” mô tả khái niệm kinh doanh của tập đoàn chúng tôi để hỗ trợ nhiều khía cạnh trong cuộc sống con người bằng cách cung cấp các sản phẩm và giải pháp có giá trị và liên tục đổi mới của công nghệ quang học. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra nhiều giá trị mới như là “Công ty giải pháp ánh sáng” bằng cách cải tiến các công nghệ cốt lõi của chúng tôi, đó là “ Thiết kế quang học”, “kỹ thuật cơ khí”, “Tích hợp hệ thống”. Thông qua sự phát triển của công nghệ quang học của chúng tôi, chúng tôi tự tin vào khả năng của chúng tôi để góp phần vào “sự phong phú của cuộc sống”, “ An ninh xã hội” và “ tạo ra cuộc sống quý giá”.

Quang học và lớp phủ quang học

Định vị bằng tay

Sản phẩm điều khiển chuyển động

Giao thoa kế

Ứng dụng hệ thống.

5

DMCA.com Protection Status