CÔNG CỤ CỐ ĐỊNH VÀ THÀNH PHẦN KẸP IMAO

CÔNG CỤ CỐ ĐỊNH VÀ THÀNH PHẦN KẸP IMAO

Ngày nay, việc sản xuất có hiệu quả với quy mô nhỏ các sản phẩm được đa dạng hóa đang tạo nên nhu cầu lớn và chìa khóa cho sự cải thiện sản xuất này nằm ở việc sử dụng một công cụ cố định nhưng có thể linh hoạt phù hợp với nhiều loại phôi khác nhau. Chúng tôi hiện nay đang là một trong những nhà sản xuất công cụ cố định và thành phần kẹp được khách hàng công nhận và đánh giá cao. Chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp các thành phần công cụ cố định chuyên nghiệp, sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình sản xuất của quý khách.

Khóa văn một-chạm

Khóa trượt một chạm

Kẹp chụp

Kẹp một-chạm

Kẹp và bộ chặn

6

DMCA.com Protection Status