Các thiết bị điều khiển khí nén, thủy lực khí nén của Nitto Kohki

Các thiết bị điều khiển khí nén, thủy lực khí nén của Nitto Kohki

Nitto Kohki Là một tập đoàn của các nhà sản xuất sáng tạo, Tâp đoàn Nitto Kohki là sự gặp gỡ giữa các nhu cầu xã hội, ngày nay và xây dụng nền tảng cho tương lai . Mạng lưới tập đoàn Nitto kohki gồm một loạt các lĩnh vực hoạt động từphát triển sản phẩm cộng nghệ với đến phát triển thị trường dẫn đầu trong “ sản xuất sáng tạo”, là nền tảng cho sự đổi mới thế hệ tiếp theo.

Sản phẩm:

- Khớp nối

- Máy nén khí

- Súng bắn vít

- Bơm chân không

Nitto

DMCA.com Protection Status