Dự án 2013 – 2014: Chế tạo, lắp đặt băng tải cho YAKULT Việt Nam

Dự án 2013 – 2014: Chế tạo, lắp đặt băng tải cho YAKULT Việt Nam

Ngành thực phẩm là ngành đỏi hỏi yêu cầu rất cao về kỹ thuật và các yêu cầu rất khắt khe về vệ sinh thực phẩm. Nichiden & Viet Loi đã nỗ lực về thiết kế, chế tạo cũng như thi công để có thể đáp ứng các nhu cầu trên. Đội ngũ của Nichiden& Viet Loi luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng đưa ra và đồng thời chúng tôi cũng muốn khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

photo 5

Nghiệm thu băng tải

photo 1

Name plate của băng tải

LAP RAP

Hình 3D băng tải

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có nhu cầu về các hệ thống băng tải (Băng tải con lăn, băng tải cao su, băng tải Modul, băng tải gầu…).

@Nichiden Việt Nam

DMCA.com Protection Status