Chúc mừng Công ty Nichiden Việt Nam duy trì chứng chỉ ISO 9001:2015

Chúc mừng Công ty Nichiden Việt Nam duy trì chứng chỉ ISO 9001:2015

THÔNG BÁO

V/v Duy trì giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 : 2015

Kính gửi:

Dear,

  • Các phòng ban, bộ phận trong công ty Nichiden Việt Nam
  • All of department in Nichiden Viet Nam company
  • Các Nhà cung cấp, các đối tác, khách hàng của công ty Nichiden Việt Nam
  • Suppliers, partners and customers of Nichiden Viet Nam

Kể từ ngày 06/11/2018, Công ty TNHH Nichiden Việt Nam được cấp giấy duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp.

Trân trọng!

Your faithfully!

GIA HAN ISO 9001.2015

Lê Quốc Thiện
DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!