Vật liệu – Nguyên liệu mới

Vật liệu – Nguyên liệu mới

Tên SP:  Vật liệu – Nguyên liệu mới như nhựa định hình, giấy chống rỉ sét, tấm ceramic chịu nhiệt…

26/12/2014

Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại  vật liệu dùng trong sản xuất như nhựa định hình, vật liệu nguyên liệu mới như giấy chống rỉ sét VCI và ron chịu nhiệt, các tấm ceramic, bông chịu nhiệt...

ADPACK (Giấy VCI chống rỉ sét)

Tải Catalogue: adpack English Catalogue Download

Loại: Adpack - G

adpack-G<br /><br /><br /><br /><br />

Loại ngâm tẩm cho kim loại & thép
VCI * giấy (Anti-Corrosion Giấy) đã được ngâm tẩm chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi vào giấy kraft, chủ yếu là cho các sản phẩm sắt thép, phụ tùng ô tô và phụ tùng máy v.v..

Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm đối với các khách hàng khác nhau.

Loại: Adpack trắng

adpack-S

Loại tráng màng dùng cho kim loại & thép bảo vệ chống rỉ lâu dài
VCI * giấy (Anti-Corrosion Giấy) bọc chống ăn mòn biến động trên giấy kraft để bảo vệ các mục tiêu lâu hơn thời gian lưu trữ, chủ yếu là cho lưỡi như máy cắt và dao v.v...

Chúng tôi có hơn 40 năm kinh nghiệm và chúng tôi có thể tự hào nói rằng loại này là loại bán chạy nhất của chúng tôi.

Loại: Adpack - S

adpack-C

Loại ngâm tẩm cho Iron & Steel, sản phẩm Non-Ferrous
Iron & Steel, Non-Ferrous sản phẩm đã trở nên phức tạp hơn.
ADCOAT đã phát triển "adpack-S", đã được ngâm tẩm loại VCI * giấy (Anti-Corrosion Giấy) sử dụng phổ biến để bảo vệ chúng khỏi bị rỉ sét / chống ăn mòn.
Điều này là hoàn toàn khả thi với hiệu suất cao hơn cho Iron & Steel, sản phẩm Non-Ferrous như đồng, thau, Phosphor Bronze, thiếc tấm mạ kẽm, mạ crôm,niken mạ với tính năng ít hư hỏng (Sự thay đổi màu sắc) của nhựa so với loại thông thường.

Loại: Adpack - C

Roll model<br /><br /><br /><br /><br />

Loại ngâm tẩm cho đồng & hợp kim đồng
"Adpack-C" hoàn toàn khả thi cho Đồng và hợp kim đồng để bảo vệ chúng khỏi bị ăn mòn không có thay đổi màu sắc.
VCI * giấy (Anti-Corrosion Giấy) đã được ngâm tẩm chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi vào giấy kraft.
"Adpack-C" cũng có thể được áp dụng cho các bộ phận điện tử, và cho Dây đồng, Đĩa đồng và ống đồng.

Dạng cuộn

Roll model<br /><br /><br /><br /><br />

Kích thước chuẩn: (W) 1m X 100m

Dạng tấm

Sheet model

 

Envelope model<br /><br /><br /><br /><br />

Kích thước cắt theo đơn hàng: (dưới 1000) mm X (B) mm

Dạng bao bì

Crepe bandage model<br /><br /><br /><br /><br />

 

Chúng tôi có thể nhận đặt hàng theo kích thước khách hàng yêu cầu.

 

Các loại giấy chống rỉ sét dành cho nhiều loại kim loại

Recommendable Types for Various Metal Products

Series Type No. Available Period Various plated materials Copper, Copper Alloys
Iron Steel Zinc* Tin Chrome Nickel Copper Brass Phosphor Bronze
adpack-G
(For Iron & Steel)
GK-7(M)
GP-7(M)
others
6 - 12mth
12 - 36mth
Very superior effect No effect Effective Effective Effective No good(Non usable) No good(Non usable) No good(Non usable)
adpack White
(For Iron & Steel, Long terms)
TK-610(M)
TK-810(M)
TP-810(M)
others
10 - 14mth
10 - 14mth
12 - 60mth
Very superior effect No good(Non usable) Effective Effective No good(Non usable) No good(Non usable) No good(Non usable) No good(Non usable)
adpack-S
(For Iron & Steel, Non-Ferrous Products)
SK-7(M)
SP-7(M)
6 - 12mth
12 - 36mth
Effective Effective Effective Effective Effective Very superior effect Effective Effective
adpack-C
(For Copper and Copper Alloys)
CK-6(M) 6 - 12mth No effect No good(Non usable) Effective Effective Effective Very superior effect Very superior effect Very superior effect

*Note:
It is necessary to pay your special attention for the galvanized products, because the effect may be different depending on their surface treatment variations.

  • Very superior effect : Very superior effect
  • No effect : No effect
  • Effective : Effective
  • No good(Non usable) : No good (Non usable)

Để biết thêm chi tiết: http://youtu.be/Lu5QJdJOZdU

 

NICHIAS: Rong chịu nhiệt, chất cách nhiệt...

Elevators

Various products for elevators

Friction materials
Description Product name TOMBO No.
Woven brake lining ULTRA STOP WOVEN No.6100
Mold friction material ULTRA STOP MOLD No.6150

Motors

Various products for motors

Heat-insulation boards for industrial equipment
Description Product name TOMBO No.
Heat-insulation board HEMISUL 15/20 No.6840-15/-20
Electric and heat insulation board NEOARK No.6850
Friction materials
Description Product name TOMBO No.
Woven brake lining ULTRA STOP WOVEN No.6100
Mold friction material ULTRA STOP MOLD No.6150

Compressors

Various products for compressors

Sliding materials
Description Product name TOMBO No.
Sliding material EXCELIDE No.9550/9551
Other seal products
Description Product name TOMBO No.
PTFE back-up ring NAFLON PTFE back-up ring No.9026
Fabricated inorganic textile products
Description Product name TOMBO No.
Reusable flexible heat-insulation material ENETHERMO R No.4500-R
Joint sheets
Description Product name TOMBO No.
Joint sheet for high-temperature use CLINSIL Top No.1120
General purpose joint sheet CLINSIL Brown No.1995
Metal gaskets
Description Product name TOMBO No.
Hollow metal ring Metal O-seal No.9200
Graphite-based gasket
Description Product name TOMBO No.
Expanded graphite gasket GRASEAL gasket No.1200/1210/1215
PTFE sheet gaskets with filler
Description Product name TOMBO No.
PTFE sheet gasket with filler CLINSIL Clean No.1133

Valves

Various products for valves

Sheets
Description Product name TOMBO No.
PTFE sheet NAFLON PTFE sheet No.9000
PFA sheet NAFLON PFA sheet No.9000-PFA
PCTFE sheet NAFLON PCTFE sheet No.9000-PCTFE
PVDF sheet NAFLONPVDF sheet No.9000-PVDF
Rods
Description Product name TOMBO No.
PTFE rod NAFLON PTFE rod No.9002
PFA rod NAFLON PFA rod No.9002-PFA
PCTFE rod NAFLON PCTFE rod No.9002-PCTFE
PVDF rod NAFLON PVDF rod No.9002-PVDF
Processed/molded products
Description Product name TOMBO No.
Fluoropolymer welded product NAFLON welded product No.9023
Fluoropolymer injection molded product NAFLON injection molded product No.9021
Fluoropolymer machined product NAFLON machined product No.9020
Dynamic seals
Description Product name TOMBO No.
Self lip-seal type PTFE packing NAFLON PTFE Molded Packing No.9027
PTFE ball valve seat NAFLON PTFE ball valve seat No.9029
PTFE diaphragm valve NAFLON PTFE diaphragm No.9080
Other seal products
Description Product name TOMBO No.
PTFE back-up ring NAFLON PTFE back-up ring No.9026
PTTE thread seal tape NAFLON PTTE thread seal tape No.9082
Joint sheets
Description Product name TOMBO No.
Joint sheet for high-temperature use CLINSIL Top No.1120
General purpose joint sheet CLINSIL Brown No.1995
Metal gaskets
Description Product name TOMBO No.
Hollow metal ring Metal O-seal No.9200
Graphite-based gasket
Description Product name TOMBO No.
Expanded graphite gasket GRASEAL gasket No.1200/1210/1215
PTFE sheet gaskets with filler
Description Product name TOMBO No.
PTFE sheet gasket with filler CLINSIL Clean No.1133
Valve packings
Description Product name TOMBO No.
Molded expanded graphite packing for high-temperature use Graseal Packing No.2200/2205 series
Adapter packing for high-temperature use Low Torque Adapter Packing No.2250
Braided expanded graphite packing for high-temperature use Super Seal Packing No.2280-S/-S-SQ
Carbon fiber packing NAFLON Carbon Fiber Packing No.9077
Corrosion-resistant PTFE fiber packing NAFLON Fiber Packing-T No.9033/9034
Corrosion-resistant rolled PTFE fiber packing NAFLON Fiber Packing-G No.9042
Other packing for valves - -

Pipes

Various products for pipes

Tube and fabricated tubes
Description Product name TOMBO No.
PFA tube for chemical transportation NAFLON PFA-HG tube No.9003-PFA-HG
Anti-static PFA tube for chemical transportation NAFLON PFA-NE tube No.9003-NE
Low permeability PFA tube NAFLON PFA-SG tube No.9003-PFA-SG
PFA tube with Anti-Static inner and outer surfaces NAFLON PFA-AS tube No.9003-PFA-AS
PTFE/PFA/FEP tube NAFLON PTFE/PFA/FEP tube No.9003-PTFE/PFA/FEP
Bendable, buckling-resistant tube NAFLON BT tube No.9003-BT
Flexible tube NAFLON RPL tube No.9003-RPL
Bent tube NAFLON Bent tube No.9055-PFA/PTFE
Hoses
Description Product name TOMBO No.
Fluoropolymer hose NAFLON hose -
Bellows
Description Product name TOMBO No.
Fluoropolymer universal expansion joint NAFLON Bellows -
Joint sheets
Description Product name TOMBO No.
Joint sheet for high-temperature use CLINSIL Top No.1120
General purpose joint sheet CLINSIL Brown No.1995
Joint sheet for steam CLINSIL Super No.1993
Graphite-based gasket
Description Product name TOMBO No.
Expanded graphite gasket GRASEAL gasket No.1200/1210/1215
PTFE sheet gaskets with filler
Description Product name TOMBO No.
PTFE sheet gasket with filler CLINSIL Clean No.1133
High-performance Elastomer O-ring
Description Product name TOMBO No.
O-rings for wet processing - -
O-rings for dry processing - -
Heat and chemical-resistant perfluoro elastomer Rubber O-ring BLAZER NEXT No.2670-BNX
Plasma resistant perfluoro elastomer Rubber O-ring Perfluoro PFW No.2670-PFW
Ozone and chemical resistant fluoro elastomer Rubber O-ring Pure Rubber No.2670-TPEF
Plasma resistant fluoro elastomer Rubber O-ring Plasma X-F6 Alpha No.2670-FSP6-S
Chemical-resistant fluoro elastomer Rubber O-ring Fluoroelastomer FB No.2670-FB
Low-friction, non-cohesive fluoro elastomer Rubber O-ring Fluoro-Plus No.2670-FA-F
Rubber-based gaskets
Description Product name TOMBO No.
Rubber cut gasket Rubber cut gasket No.1050/1051
Rubber molded gasket (solid rubber product) EBILON gasket No.9013-EP/DEP
Rubber molded gasket (PTFE cladded) EBILON gasket No.9013/-D

Boilers

Various products for boilers

Fabricated inorganic textile products
Description Product name TOMBO No.
Reusable flexible heat-insulation material ENETHERMO R No.4500-R
Joint sheets
Description Product name TOMBO No.
Joint sheet for high-temperature use CLINSIL Top No.1120
General purpose joint sheet CLINSIL Brown No.1995
Joint sheet for steam CLINSIL Super No.1993
Graphite-based gasket
Description Product name TOMBO No.
Expanded graphite gasket GRASEAL gasket No.1200/1210/1215
PTFE sheet gaskets with filler
Description Product name TOMBO No.
PTFE sheet gasket with filler CLINSIL Clean No.1133

 

ISOWOOL

(ISOLITE INSULATING MATERIALS / Vật liệu Cách Nhiệt Nhật Bản)

VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT BẢN (BÔNG ISOWOOL CERAMIC FIBER - GẠCH CÁCH NHIỆT ISOWOOL FIREBRICK - TẤM CÁCH NHIỆT ISOWOOL BOARD ...)  BÔNG/TẤM/CUỘN/GẠCH… CÁCH NHIỆT DÙNG Ở NHIỆT ĐỘ TỪ 900oC ĐẾN 1800oC  SẢN PHẨM CÁCH NHIỆT CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT BẢN.

Bong-cach-nhiet-ISOWOOL-1600-

Bong-cach-nhiet-ISOWOOL-1600- Adpack3 Adpack2 Băng-keo-lụa-sử-dụng-trong-công-nghiệp-hóa-chất-Tombo

DMCA.com Protection Status